Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Estació Est
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:58  07:19  08:02  09:13  10:02  11:09  12:01
   07:45  08:16  09:30  10:20  11:28  12:19
     08:33  09:46  10:34  11:44  12:36
     08:51    10:52    12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:05  15:15  16:06  17:12  18:07  19:02
 13:32  14:22  15:34  16:21  17:31  18:27  19:20
 13:47  14:39  15:50  16:36  17:49  18:43  19:38
   14:55    16:53      19:57
 20h  21h  22h
 20:13  21:12  22:10        
 20:29  21:35  22:33        
 20:41    22:47        
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: