Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Estació Est
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:05  08:15  09:03  10:23  11:22  12:20  
 07:29  08:37  09:29  10:54  11:50  12:50  
 07:52    09:55        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:18  14:15  15:09  16:04  17:24  18:22  19:17
 13:47  14:44  15:37  16:32  17:53  18:49  19:45
       16:58      
 20h  21h  22h
 20:14  21:08  22:22        
 20:40  21:33  22:50        
   21:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: