Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Extremadura
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:57  07:18  08:01  09:12  10:01  11:08  12:00
   07:44  08:15  09:29  10:19  11:27  12:18
     08:32  09:45  10:33  11:43  12:35
     08:50    10:51    12:53
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:04  15:14  16:05  17:11  18:06  19:01
 13:31  14:21  15:33  16:20  17:30  18:26  19:19
 13:46  14:38  15:49  16:35  17:48  18:42  19:37
   14:54    16:52      19:56
 20h  21h  22h
 20:12  21:11  22:09        
 20:28  21:34  22:32        
 20:40    22:46        
 20:56            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: