Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Torre-Sana
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:03  08:13  09:01  10:21  11:20  12:18  
 07:27  08:35  09:27  10:52  11:48  12:48  
 07:50    09:53        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:13  15:07  16:02  17:22  18:20  19:15
 13:45  14:42  15:35  16:30  17:51  18:47  19:43
       16:56      
 20h  21h  22h
 20:12  21:06  22:20        
 20:38  21:31  22:48        
   21:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: