Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Av. Madrid
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:01  08:11  09:24  10:18  11:17  12:15  
 07:25  08:33  09:50  10:49  11:45  12:45  
 07:48  08:58          
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:10  15:04  16:27  17:19  18:17  19:12
 13:42  14:39  15:32  16:53  17:48  18:44  19:40
     15:59        
 20h  21h  22h
 20:09  21:03  22:17        
 20:35  21:28  22:45        
   21:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: