Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > M. Déu de les Neus
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:48  07:08  08:04  09:01  10:08  11:16  12:05
   07:33  08:21  09:18  10:22  11:32  12:22
   07:50  08:39  09:34  10:40  11:49  12:40
       09:50  10:57    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:10  15:03  16:09  17:00  18:14  19:06
 13:18  14:27  15:22  16:24  17:19  18:30  19:24
 13:35  14:43  15:38  16:41  17:37  18:48  19:43
 13:53    15:54    17:55    
 20h  21h  22h
 20:01  21:02  22:00        
 20:18  21:25  22:23        
 20:30    22:37        
 20:47            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: