Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Ca nAnglada
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:47  07:07  08:02  09:16  10:06  11:14  12:04
   07:32  08:19  09:32  10:20  11:30  12:21
   07:48  08:37  09:48  10:38  11:47  12:39
     08:59    10:55    12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:17  14:08  15:01  16:07  17:17  18:12  19:05
 13:33  14:25  15:20  16:22  17:35  18:28  19:23
 13:51  14:41  15:36  16:39  17:53  18:47  19:42
     15:52  16:58      19:59
 20h  21h  22h
 20:16  21:01  22:22        
 20:28  21:24  22:36        
 20:46  21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: