Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > St. Tomàs
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:20  07:13  08:14  09:10  10:10  11:10  12:13
 06:49  07:35  08:34  09:27  10:23  11:25  12:28
   07:54  08:54  09:39  10:39  11:41  12:44
       09:54  10:54  11:56  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:03  15:04  16:03  17:05  18:14  19:00
 13:16  14:19  15:20  16:18  17:21  18:30  19:15
 13:31  14:33  15:35  16:33  17:36  18:45  19:31
 13:47  14:48  15:50  16:49  17:56    19:46
 20h  21h  22h
 20:00  21:08  22:01        
 20:14  21:19  22:27        
 20:28  21:33  22:47        
 20:42  21:47          
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: