Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > St. Tomàs
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:46  07:06  08:01  09:15  10:05  11:13  12:03
   07:31  08:18  09:31  10:19  11:29  12:20
   07:47  08:36  09:47  10:37  11:46  12:38
     08:58    10:54    12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:07  15:00  16:06  17:16  18:12  19:04
 13:32  14:24  15:19  16:21  17:34  18:28  19:22
 13:50  14:40  15:35  16:38  17:52  18:46  19:41
     15:51  16:57      19:58
 20h  21h  22h
 20:15  21:00  22:21        
 20:27  21:23  22:35        
 20:45  21:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: