Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Pl. Catalunya
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:45  07:05  08:00  09:13  10:03  11:11  12:00
   07:30  08:17  09:29  10:17  11:27  12:17
   07:46  08:35  09:45  10:35  11:44  12:35
     08:56    10:52    12:55
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:05  15:17  16:04  17:14  18:09  19:01
 13:30  14:22  15:33  16:19  17:32  18:25  19:19
 13:48  14:38  15:49  16:36  17:50  18:43  19:38
   14:58    16:55      19:56
 20h  21h  22h
 20:14  21:22  22:20        
 20:26  21:57  22:34        
 20:44            
 20:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: