Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Miquel Vives
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:44  07:04  08:15  09:12  10:02  11:10  12:16
   07:29  08:33  09:28  10:16  11:26  12:34
   07:45  08:55  09:44  10:34  11:43  12:54
   07:58      10:51  11:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:04  15:16  16:03  17:13  18:08  19:00
 13:29  14:21  15:32  16:18  17:31  18:24  19:18
 13:47  14:37  15:48  16:35  17:49  18:42  19:37
   14:57    16:54      19:55
 20h  21h  22h
 20:12  21:21  22:19        
 20:24  21:56  22:33        
 20:42            
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: