Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Pau Marsal
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:43  07:03  08:14  09:11  10:01  11:09  12:15
   07:28  08:32  09:27  10:15  11:25  12:33
   07:44  08:54  09:43  10:33  11:42  12:52
   07:57      10:50  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:03  15:15  16:02  17:12  18:06  19:16
 13:27  14:20  15:31  16:17  17:30  18:22  19:35
 13:46  14:36  15:47  16:34  17:48  18:40  19:53
   14:56    16:53    18:58  
 20h  21h  22h
 20:11  21:20  22:18        
 20:23  21:55  22:32        
 20:41            
 20:56            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: