Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Campus Universitari
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:41  07:01  08:12  09:09  10:13  11:07  12:13
   07:26  08:30  09:25  10:31  11:23  12:31
   07:42  08:52  09:41  10:48  11:40  12:50
   07:55    09:59    11:56  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:01  15:13  16:00  17:10  18:04  19:14
 13:25  14:18  15:29  16:15  17:28  18:20  19:33
 13:44  14:34  15:45  16:32  17:46  18:38  19:51
   14:54    16:51    18:56  
 20h  21h  22h
 20:09  21:18  22:16        
 20:21  21:53  22:30        
 20:39            
 20:54            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: