Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Sant Ignasi
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:44  07:08  08:16  09:07  10:00  11:25  12:24
   07:31  08:41  09:32  10:31  11:54  12:52
   07:54      10:58    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:21  14:19  15:14  16:09  17:01  18:24  19:20
 13:50  14:46  15:41  16:35  17:29  18:52  19:49
         17:58    
 20h  21h  22h
 20:15  21:10  22:00        
 20:43  21:36  22:28        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: