Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Ricard Camí
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:32  07:15  08:01  09:09  10:17  11:10  12:00
 06:52  07:31  08:18  09:27  10:35  11:27  12:18
   07:44  08:36  09:45  10:54  11:43  12:37
     08:53  09:59      12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:05  15:16  16:02  17:13  18:05  19:00
 13:30  14:21  15:32  16:19  17:31  18:23  19:19
 13:48  14:40  15:47  16:38  17:49  18:42  19:37
   14:59    16:55      19:56
 20h  21h  22h
 20:09  21:08  22:06        
 20:27  21:43  22:20        
 20:43            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: