Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Mercat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:36  07:00  08:08  09:24  10:22  11:16  12:15
   07:23  08:33  09:52  10:49  11:45  12:43
   07:46  08:59        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:10  15:05  16:01  17:21  18:15  19:11
 13:41  14:37  15:33  16:27  17:49  18:43  19:40
       16:53      
 20h  21h  22h
 20:06  21:02  22:20        
 20:34  21:28          
   21:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: