Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > B. Ragón
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:25  07:08  08:10  09:01  10:09  11:02  12:10
 06:45  07:24  08:28  09:19  10:27  11:19  12:28
   07:37  08:45  09:37  10:46  11:35  12:45
   07:54    09:51    11:52  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:02  14:13  15:08  16:11  17:05  18:14  19:10
 13:21  14:32  15:24  16:30  17:22  18:33  19:28
 13:39  14:51  15:39  16:47  17:40  18:51  19:47
 13:56    15:54    17:56    
 20h  21h  22h
 20:02  21:01  22:13        
 20:20  21:36          
 20:36  21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: