Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Marconi
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:24  07:06  08:08  09:17  10:08  11:01  12:08
 06:44  07:22  08:26  09:35  10:26  11:18  12:26
   07:35  08:43  09:50  10:45  11:34  12:43
   07:52  08:59      11:51  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:11  15:06  16:10  17:04  18:12  19:08
 13:19  14:30  15:23  16:29  17:20  18:31  19:26
 13:37  14:49  15:38  16:46  17:38  18:49  19:45
 13:54    15:53    17:54    
 20h  21h  22h
 20:00  21:35  22:12        
 20:18  21:58          
 20:34            
 20:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: