Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > CAP Oest
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:20  07:02  08:03  09:12  10:03  11:13  12:03
 06:40  07:18  08:21  09:30  10:21  11:29  12:21
   07:31  08:38  09:45  10:40  11:46  12:38
   07:48  08:54    10:56    12:55
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:06  15:01  16:05  17:15  18:07  19:03
 13:32  14:25  15:18  16:24  17:33  18:26  19:21
 13:49  14:44  15:33  16:41  17:49  18:44  19:40
     15:48  16:59      19:56
 20h  21h  22h
 20:14  21:31  22:08        
 20:30  21:54          
 20:55            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: