Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Ca nAurell
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:19  07:01  08:02  09:11  10:02  11:12  12:02
 06:39  07:17  08:20  09:29  10:20  11:28  12:20
   07:30  08:37  09:44  10:39  11:45  12:37
   07:47  08:53    10:55    12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:05  15:00  16:04  17:14  18:06  19:02
 13:31  14:24  15:17  16:23  17:32  18:25  19:20
 13:48  14:43  15:32  16:40  17:48  18:43  19:39
     15:47  16:58      19:55
 20h  21h  22h
 20:13  21:30  22:07        
 20:29  21:53          
 20:54            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: