Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Ca nAurell
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:09  08:23  09:07  10:06  11:28  12:26  
 07:35  08:43  09:34  10:32  11:58  12:55  
 07:57      10:59      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:25  14:20  15:17  16:10  17:05  18:27  19:23
 13:55  14:49  15:44  16:37  17:32  18:54  19:50
         17:59    
 20h  21h  22h
 20:18  21:13  22:04        
 20:46  21:38  22:29        
     22:53        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: