Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Sant Mateu
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:05  08:19  09:03  10:01  11:23  12:21  
 07:31  08:39  09:30  10:27  11:53  12:50  
 07:53      10:54      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:20  14:15  15:12  16:06  17:01  18:23  19:19
 13:50  14:44  15:40  16:33  17:28  18:50  19:46
         17:55    
 20h  21h  22h
 20:14  21:09  22:00        
 20:42  21:34  22:25        
     22:49        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: