Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Marconi
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:01  08:15  09:26  10:23  11:19  12:17  
 07:27  08:35  09:57  10:50  11:49  12:46  
 07:49  08:59          
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:11  15:08  16:02  17:24  18:19  19:15
 13:46  14:40  15:36  16:29  17:51  18:46  19:42
       16:57      
 20h  21h  22h
 20:10  21:05  22:21        
 20:38  21:30  22:45        
   21:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: