Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Marconi
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:12  07:10  08:18  09:05  10:05  11:07  12:10
 06:28  07:25  08:37  09:21  10:21  11:24  12:25
 06:52  07:58  08:50  09:34  10:36  11:39  12:40
       09:50  10:52  11:55  12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:13  15:00  16:01  17:04  18:07  19:09
 13:28  14:29  15:15  16:16  17:21  18:22  19:26
 13:43  14:44  15:30  16:32  17:37  18:38  19:42
 13:58    15:45  16:47  17:52  18:53  19:58
 20h  21h  22h
 20:10  21:09  22:04        
 20:24  21:22  22:42        
 20:37  21:39          
 20:53  21:51          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: