Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Doré
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:00  08:14  09:25  10:21  11:17  12:15  
 07:26  08:34  09:55  10:48  11:47  12:44  
 07:48  08:58          
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:09  15:06  16:00  17:22  18:17  19:13
 13:44  14:38  15:34  16:27  17:49  18:44  19:40
       16:55      
 20h  21h  22h
 20:08  21:03  22:20        
 20:36  21:28  22:44        
   21:55          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: