Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Estació del Nord
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:58  06:41  07:12  08:11  09:02  10:14  11:03
     07:38  08:26  09:18  10:31  11:19
     07:54  08:42  09:37  10:47  11:36
         09:55    11:54
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:12  13:03  14:16  15:07  16:17  17:05  18:15
 12:29  13:20  14:33  15:22  16:33  17:21  18:34
 12:46  13:38  14:50  15:39  16:49  17:37  18:52
   13:57    15:58    17:57  
 19h  20h  21h
 19:11  20:02  21:08        
 19:29  20:19  21:21        
 19:46  20:34  21:34        
   20:49  21:48        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: