Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Dr. Robert
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:55  06:38  07:09  08:07  09:14  10:10  11:15
     07:34  08:22  09:33  10:27  11:32
     07:50  08:38  09:51  10:43  11:50
       08:58    10:59  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:08  13:16  14:12  15:03  16:13  17:01  18:10
 12:25  13:34  14:29  15:18  16:29  17:17  18:29
 12:42  13:53  14:46  15:35  16:45  17:33  18:47
 12:59      15:54    17:53  
 19h  20h  21h
 19:06  20:14  21:04        
 19:24  20:30  21:17        
 19:41  20:45  21:30        
 19:57    21:45        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: