Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Campus Universitari
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:53  06:36  07:07  08:04  09:11  10:07  11:12
     07:31  08:19  09:30  10:24  11:29
     07:47  08:35  09:48  10:40  11:47
       08:55    10:56  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:05  13:13  14:09  15:00  16:10  17:14  18:07
 12:22  13:31  14:26  15:15  16:26  17:30  18:26
 12:39  13:50  14:43  15:32  16:42  17:50  18:44
 12:56      15:51  16:58    
 19h  20h  21h
 19:03  20:11  21:01        
 19:21  20:27  21:15        
 19:38  20:42  21:28        
 19:54    21:43        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: