Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Miquel Vives
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:50  06:33  07:04  08:00  09:06  10:03  11:08
     07:27  08:15  09:25  10:20  11:25
     07:43  08:31  09:44  10:36  11:43
       08:50    10:52  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:01  13:09  14:05  15:11  16:06  17:10  18:03
 12:18  13:27  14:22  15:28  16:22  17:26  18:22
 12:35  13:46  14:39  15:47  16:38  17:46  18:40
 12:52    14:56    16:54    18:58
 19h  20h  21h
 19:16  20:07  21:12        
 19:34  20:23  21:25        
 19:50  20:38  21:40        
   20:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: