Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Pl. Treball
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:40  07:06  08:14  09:04  10:25  11:24  12:21
   07:28  08:38  09:33  10:54  11:52  12:51
   07:54    09:59      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:21  14:16  15:12  16:05  17:00  18:21  19:17
 13:47  14:44  15:38  16:33  17:27  18:50  19:45
         17:54    
 20h  21h  22h
 20:13  21:07  22:23        
 20:42  21:34          
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: