Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Pl. Treball
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:48  06:31  07:02  08:13  09:04  10:01  11:06
     07:25  08:29  09:23  10:18  11:23
     07:41  08:48  09:42  10:34  11:41
     07:58      10:50  11:59
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:16  13:07  14:03  15:09  16:04  17:08  18:01
 12:33  13:25  14:20  15:26  16:20  17:24  18:20
 12:50  13:44  14:37  15:45  16:36  17:44  18:38
     14:54    16:52    18:56
 19h  20h  21h
 19:14  20:05  21:10        
 19:32  20:21  21:23        
 19:48  20:36  21:38        
   20:55          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: