Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Ca nAnglada
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:46  06:29  07:00  08:11  09:01  10:15  11:03
     07:23  08:27  09:20  10:31  11:20
     07:39  08:45  09:39  10:47  11:38
     07:56    09:58    11:56
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:13  13:04  14:00  15:07  16:02  17:06  18:17
 12:30  13:22  14:17  15:24  16:18  17:22  18:35
 12:47  13:41  14:34  15:43  16:34  17:41  18:53
     14:51    16:50  17:58  
 19h  20h  21h
 19:11  20:03  21:08        
 19:29  20:19  21:21        
 19:46  20:34  21:36        
   20:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: