Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > M. Déu de les Neus
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:45  06:28  07:22  08:10  09:00  10:14  11:02
   06:59  07:38  08:26  09:19  10:30  11:19
     07:55  08:44  09:38  10:46  11:37
         09:57    11:55
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:12  13:03  14:16  15:06  16:01  17:05  18:16
 12:29  13:21  14:33  15:23  16:17  17:21  18:34
 12:46  13:40  14:50  15:42  16:33  17:40  18:52
   13:59      16:49  17:57  
 19h  20h  21h
 19:10  20:02  21:07        
 19:28  20:18  21:20        
 19:45  20:33  21:35        
   20:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: