Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Montserrat
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:43  06:26  07:19  08:07  09:16  10:11  11:16
   06:57  07:35  08:23  09:35  10:27  11:34
     07:52  08:41  09:54  10:43  11:52
       08:57    10:59  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:09  13:00  14:13  15:03  16:14  17:02  18:13
 12:26  13:18  14:30  15:20  16:30  17:18  18:31
 12:43  13:37  14:47  15:39  16:46  17:37  18:49
   13:56    15:58    17:54  
 19h  20h  21h
 19:07  20:16  21:05        
 19:25  20:31  21:18        
 19:42  20:50  21:33        
 19:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: