Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Montserrat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:34  07:00  08:08  09:27  10:19  11:17  12:14
   07:22  08:32  09:53  10:47  11:45  12:44
   07:48  08:58        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:10  15:06  16:27  17:21  18:15  19:11
 13:41  14:38  15:32  16:54  17:48  18:44  19:39
     15:59        
 20h  21h  22h
 20:07  21:01  22:17        
 20:36  21:28          
   21:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: