Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Av. Madrid
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:40  06:23  07:17  08:05  09:13  10:08  11:13
   06:54  07:33  08:21  09:32  10:24  11:31
     07:50  08:38  09:51  10:40  11:49
       08:54    10:56  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:06  13:15  14:10  15:01  16:12  17:00  18:10
 12:23  13:34  14:27  15:18  16:28  17:16  18:28
 12:40  13:53  14:44  15:37  16:44  17:34  18:46
 12:57      15:56    17:51  
 19h  20h  21h
 19:04  20:13  21:02        
 19:22  20:28  21:15        
 19:40  20:47  21:30        
 19:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: