Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Av. Madrid
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:32  07:20  08:06  09:24  10:16  11:14  12:11
 06:58  07:46  08:30  09:50  10:44  11:42  12:41
     08:56        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:08  15:04  16:24  17:18  18:12  19:09
 13:39  14:36  15:30  16:51  17:45  18:41  19:37
     15:57        
 20h  21h  22h
 20:05  21:26  22:15        
 20:34  21:51          
 20:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: