Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Torre-Sana
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:30  07:18  08:04  09:22  10:14  11:12  12:09
 06:56  07:44  08:28  09:48  10:42  11:40  12:39
     08:54        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:06  15:02  16:22  17:16  18:10  19:07
 13:37  14:34  15:28  16:49  17:43  18:39  19:35
     15:55        
 20h  21h  22h
 20:03  21:24  22:13        
 20:32  21:49          
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: