Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Extremadura
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:36  06:19  07:12  08:00  09:08  10:03  11:08
   06:50  07:28  08:16  09:27  10:19  11:26
     07:45  08:33  09:46  10:35  11:44
       08:49    10:51  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:01  13:10  14:04  15:12  16:06  17:10  18:05
 12:18  13:29  14:21  15:31  16:22  17:28  18:23
 12:35  13:47  14:38  15:50  16:38  17:46  18:41
 12:52    14:55    16:54    18:59
 19h  20h  21h
 19:17  20:09  21:11        
 19:35  20:24  21:26        
 19:52  20:43          
   20:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: