Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Extremadura
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:40  06:20  07:17  08:05  09:08  10:10  11:12
 05:56  06:37  07:37  08:20  09:23  10:25  11:27
   06:50  07:53  08:37  09:39  10:41  11:43
       08:52  09:54  10:56  11:58
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:14  13:00  14:02  15:04  16:06  17:08  18:10
 12:29  13:16  14:18  15:20  16:22  17:24  18:26
 12:45  13:31  14:33  15:35  16:37  17:39  18:43
   13:47  14:49  15:51  16:53  17:55  18:59
 19h  20h  21h  22h
 19:15  20:15  21:07  22:11      
 19:28  20:32  21:20        
 19:43  20:49  21:33        
 19:59            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: