Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Estació Est
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:26  07:14  08:00  09:18  10:10  11:08  12:05
 06:52  07:40  08:24  09:44  10:38  11:36  12:35
     08:50        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:02  15:24  16:18  17:12  18:06  19:03
 13:33  14:30  15:51  16:45  17:39  18:35  19:31
   14:58          19:59
 20h  21h  22h
 20:28  21:20  22:09        
 20:53  21:45          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: