Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Estació Est
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:35  06:18  07:11  08:15  09:06  10:01  11:06
   06:49  07:27  08:31  09:25  10:17  11:24
     07:44  08:47  09:44  10:33  11:42
     07:59      10:49  11:59
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:16  13:08  14:03  15:11  16:05  17:09  18:04
 12:33  13:27  14:20  15:30  16:21  17:27  18:22
 12:50  13:46  14:37  15:49  16:37  17:45  18:40
     14:54    16:53    18:58
 19h  20h  21h
 19:16  20:08  21:10        
 19:34  20:23  21:25        
 19:52  20:42          
   20:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: