Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Mura
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:32  06:15  07:08  08:12  09:03  10:14  11:03
   06:46  07:24  08:28  09:22  10:30  11:21
     07:41  08:44  09:41  10:46  11:39
     07:56    09:58    11:56
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:13  13:05  14:16  15:07  16:01  17:05  18:01
 12:30  13:24  14:33  15:26  16:17  17:23  18:19
 12:47  13:42  14:50  15:45  16:33  17:42  18:37
   13:59      16:49    18:55
 19h  20h  21h
 19:13  20:05  21:07        
 19:31  20:20  21:22        
 19:49  20:39          
   20:54          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: