Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Estació Est
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:26  07:08  08:01  09:05  10:04  11:05  12:07
 06:40  07:16  08:15  09:20  10:20  11:20  12:22
 06:54  07:31  08:30  09:34  10:35  11:35  12:38
   07:46  08:45  09:48  10:49  11:51  12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:13  15:01  16:00  17:00  18:05  19:12
 13:26  14:29  15:17  16:15  17:16  18:22  19:28
 13:41  14:44  15:30  16:29  17:33  18:39  19:45
 13:57    15:44  16:44  17:49  18:56  
 20h  21h  22h  23h
 20:02  21:03  22:13  23:05      
 20:18  21:18  22:26        
 20:32  21:31  22:38        
 20:49  21:45  22:52        
   21:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: