Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > CAP Nord
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:07  08:06  09:09  10:11  11:10  12:12  
 07:22  08:21  09:24  10:26  11:25  12:27  
 07:37  08:36  09:39  10:40  11:41  12:43  
 07:52  08:54  09:55  10:55  11:57  12:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:02  15:06  16:06  17:05  18:11  19:01
 13:30  14:18  15:21  16:20  17:22  18:28  19:17
 13:46  14:33  15:35  16:34  17:38  18:45  19:34
   14:50  15:51  16:49  17:54    19:51
 20h  21h  22h
 20:07  21:08  22:04        
 20:21  21:22  22:17        
 20:38  21:36  22:30        
 20:53  21:49  22:44        
     22:57        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: