Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Institut Blanxart
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:06  08:05  09:08  10:10  11:09  12:11  
 07:21  08:20  09:23  10:25  11:24  12:26  
 07:36  08:35  09:38  10:39  11:40  12:42  
 07:51  08:53  09:54  10:54  11:56  12:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:01  15:05  16:05  17:04  18:10  19:00
 13:29  14:17  15:20  16:19  17:21  18:27  19:16
 13:45  14:32  15:34  16:33  17:37  18:44  19:33
   14:49  15:50  16:48  17:53    19:50
 20h  21h  22h
 20:06  21:07  22:03        
 20:20  21:21  22:16        
 20:37  21:35  22:29        
 20:52  21:48  22:43        
     22:56        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: