Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Institut Blanxart
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:30  08:25  09:04  10:02  11:00  12:15  
 07:54  08:45  09:23  10:23  11:19  12:33  
     09:42  10:41  11:37  12:52  
         11:56    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:09  15:06  16:05  17:01  18:18  19:16
 13:30  14:28  15:27  16:23  17:19  18:38  19:36
 13:50  14:48  15:47  16:42  17:40  18:57  19:55
         17:59    
 20h  21h  22h
 20:12  21:09  22:01        
 20:32  21:27  22:19        
 20:51  21:43  22:34        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: