Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Mercat Nou
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:05  08:04  09:07  10:09  11:09  12:11  
 07:20  08:19  09:22  10:24  11:24  12:26  
 07:35  08:34  09:37  10:38  11:40  12:41  
 07:50  08:52  09:53  10:54  11:56  12:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:01  15:04  16:04  17:04  18:09  19:15
 13:29  14:17  15:19  16:18  17:21  18:26  19:32
 13:45  14:32  15:33  16:32  17:37  18:43  19:49
   14:48  15:49  16:48  17:53  18:59  
 20h  21h  22h
 20:05  21:07  22:02        
 20:20  21:20  22:15        
 20:37  21:34  22:28        
 20:52  21:47  22:42        
     22:55        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: