Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Escola dÒptica
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:03  08:02  09:04  10:07  11:06  12:08  
 07:18  08:17  09:19  10:22  11:21  12:23  
 07:33  08:32  09:35  10:36  11:37  12:39  
 07:48  08:49  09:51  10:51  11:53  12:54  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:14  15:01  16:02  17:01  18:06  19:12
 13:26  14:29  15:17  16:16  17:18  18:23  19:29
 13:42  14:45  15:31  16:30  17:34  18:40  19:46
 13:58    15:47  16:45  17:50  18:56  
 20h  21h  22h
 20:02  21:04  22:00        
 20:17  21:18  22:13        
 20:34  21:32  22:26        
 20:49  21:45  22:40        
     22:53        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: