Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Mercat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:52  07:07  08:06  09:07  10:10  11:10  12:11
   07:22  08:21  09:23  10:25  11:26  12:26
   07:37  08:37  09:39  10:40  11:41  12:42
   07:51  08:52  09:55  10:55  11:56  12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:02  15:05  16:04  17:06  18:11  19:00
 13:30  14:17  15:20  16:18  17:22  18:28  19:17
 13:46  14:33  15:36  16:33  17:38  18:44  19:34
   14:49  15:50  16:49  17:54    19:50
 20h  21h  22h
 20:05  21:06  22:03        
 20:22  21:21  22:16        
 20:37  21:35  22:30        
 20:52  21:50  22:43        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: