Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Mercat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:47  07:01  08:00  09:01  10:03  11:04  12:05
   07:15  08:14  09:17  10:18  11:19  12:20
   07:32  08:30  09:33  10:33  11:35  12:36
   07:46  08:45  09:48  10:49  11:50  12:52
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:10  15:14  16:13  17:14  18:03  19:10
 13:24  14:26  15:30  16:28  17:30  18:21  19:27
 13:40  14:42  15:44  16:43  17:47  18:37  19:43
 13:55  14:59  15:59  16:59    18:52  19:58
 20h  21h  22h
 20:14  21:01  22:11        
 20:31  21:14  22:25        
 20:47  21:30  22:38        
   21:45          
   21:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: