La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Borges Blanques
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:05  08:13  09:08  10:02  11:09  12:04  
 07:25  08:28  09:28  10:19  11:28  12:21  
 07:56  08:46  09:46  10:35  11:47  12:38  
       10:51    12:54  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:08  15:18  16:10  17:00  18:15  19:10
 13:32  14:26  15:36  16:27  17:18  18:35  19:27
 13:50  14:43  15:54  16:43  17:37  18:53  19:45
   14:59      17:55    
 20h  21h  22h
 20:03  21:08  22:16        
 20:21  21:23  22:59        
 20:38  21:48          
 20:56            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: