Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Ricard Camí
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:11  08:04  09:03  10:02  11:17  12:13  
 07:34  08:26  09:23  10:21  11:36  12:32  
   08:44  09:41  10:40  11:55  12:51  
       10:58      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:06  15:05  16:03  17:00  18:17  19:15
 13:29  14:26  15:25  16:22  17:19  18:36  19:34
 13:47  14:45  15:44  16:41  17:38  18:55  19:52
         17:57    
 20h  21h  22h
 20:12  21:06  22:15        
 20:31  21:24          
 20:49  21:41          
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: