La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Av. Madrid
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:56  07:15  08:03  09:18  10:09  11:18  12:11
   07:46  08:18  09:36  10:25  11:37  12:28
     08:36  09:52  10:41  11:54  12:44
     08:58    10:59    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:16  15:08  16:00  17:08  18:05  19:00
 13:22  14:33  15:26  16:17  17:27  18:25  19:17
 13:40  14:49  15:44  16:33  17:45  18:43  19:35
 13:58      16:50      19:53
 20h  21h  22h
 20:11  21:00  22:08        
 20:29  21:15  22:51        
 20:47  21:40          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: