La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Estació del Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:39  07:25  08:14  09:11  10:01  11:13  12:03
 06:56  07:41  08:34  09:28  10:17  11:30  12:19
   07:56  08:53  09:45  10:35  11:46  12:37
         10:54    12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:08  15:01  16:08  17:02  18:17  19:09
 13:33  14:24  15:19  16:25  17:20  18:34  19:27
 13:51  14:43  15:35  16:43  17:40  18:51  19:47
     15:52    17:59    
 20h  21h  22h
 20:06  21:21  22:32        
 20:24  21:49          
 20:39            
 20:55            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: