La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Ricard Camí
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:35  07:20  08:09  09:04  10:11  11:07  12:13
 06:52  07:36  08:27  09:22  10:29  11:24  12:31
   07:51  08:46  09:39  10:48  11:40  12:50
       09:55    11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:02  15:13  16:02  17:13  18:10  19:02
 13:27  14:18  15:29  16:19  17:33  18:27  19:20
 13:45  14:37  15:46  16:37  17:52  18:44  19:40
   14:55    16:55      
 20h  21h  22h
 20:00  21:17  22:28        
 20:18  21:45          
 20:33            
 20:50            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: