La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Mercat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:32  07:17  08:06  09:02  10:09  11:05  12:11
 06:49  07:33  08:25  09:20  10:27  11:22  12:29
   07:48  08:44  09:37  10:46  11:38  12:47
       09:53    11:55  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:16  15:11  16:00  17:11  18:07  19:17
 13:24  14:35  15:27  16:17  17:30  18:24  19:37
 13:42  14:53  15:44  16:35  17:49  18:41  19:57
 13:59      16:53    18:59  
 20h  21h  22h
 20:16  21:14  22:25        
 20:31  21:42          
 20:48            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: