La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > B. Ragón
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:28  07:13  08:01  09:15  10:04  11:00  12:06
 06:45  07:29  08:19  09:32  10:22  11:17  12:24
   07:44  08:38  09:48  10:41  11:33  12:42
     08:56      11:50  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:11  15:05  16:12  17:06  18:02  19:12
 13:19  14:29  15:22  16:30  17:25  18:19  19:32
 13:37  14:47  15:39  16:48  17:44  18:36  19:52
 13:54    15:55      18:54  
 20h  21h  22h
 20:11  21:10  22:21        
 20:26  21:38          
 20:43            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: